lanzous破解软件库lsp

lanzous破解软件库lsp

余曰∶此惊泄也,脾土既亏,则肝木来侮,须温脾平肝,然后可愈。 若小便小利,大便褐色,发黄脱落,鼻下疮痍,用栀子茯苓汤。

亦有变蒸之余,续感寒邪者,但变蒸则耳冷冷,上唇发泡如浊珠,若寒邪搏之,则寒热交争,腹中作痛,而啼叫之声,日夜不绝。若夏至后,吐泻身热,或吐乳泻黄,此伤热乳也,用玉露散之类。

地黄散治身热口干,咳嗽心烦。若呕吐不乳,困倦自汗,或自利腹胀者,脾胃气虚也,用六君子加柴胡。

余谓脾胃复伤,用六君子汤,不半杯而愈。目无睛光,及白睛多黑睛少者,肝肾俱不足也,用地黄丸加鹿茸。

一小儿颅解足软,两膝渐大,不能行履,用六味地黄丸加鹿茸治之,三月而起。 人有三百六十五骨以象天数,以应期岁,以分十二经络。

一小儿三岁,言步未能,齿发尤少,骨瘦艰立,发热作渴,服肥儿丸,不应。此肝经风热脾土受克也,用参术柴一小儿三岁患急惊,面赤发热,作渴饮冷,用泻青丸一服,热衰大半。

Leave a Reply