No3063女神周于希Sandy厦门旅拍剧情人妻主题半脱露火辣身材诱惑写真118P周于希秀人网

No3063女神周于希Sandy厦门旅拍剧情人妻主题半脱露火辣身材诱惑写真118P周于希秀人网

邪从外入内而盛于中者,先治其外而后调其中。初起为气淋,以气滞而涩痛也,白茯苓、甘草稍、白芷、山栀、木通、猪苓、泽泻、车前、地肤子、葱白。

加桃仁、红花、牛膝、黄芩、陈皮、甘草煎,生姜汁研潜行散,入少酒饮之,数十帖。偶感风寒鼻塞者,自作风寒治。

有上焦火盛者,有下焦火冲者,以致痰涎、气血聚结,肿痛闭塞。热者多虚,血液枯也。

用风药者,由风木虚,不能升散,土寡于畏,得以壅塞而痛。又谓∶诸气怫郁,皆属于肺。

一曰舌喑,乃舌不能转运言语,而喉咙声音如故也。湿者地之浊气,浊故重也。

肾筋脉贯脊,脊髓空则痛。哑瘴即热瘴之甚者,血得寒则凝涩,得热则淖溢,面赤心热,舌破鼻衄,皆热沸血壅所致,故宜用挑草子法出其血。

Leave a Reply